Numer 10/2023

Przedstawiamy państwu dziesiąty numer czasopisma ZWAM. Wszystkie artykuły zamieszczone są jako pliki PDF.

Cały numer 10/2023 do pobrania (23MB)

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

ARTYKUŁY

Elżbieta Jodłowska, Pumacayán, wirtualne „muzeum wody” na wolnym powietrzu jako, przykład peruwiańskiego dziedzictwa narodowego

Małgorzata Oleszkiewicz, Na etnograficznych ścieżkach i rozdrożach muzealnych. Garść refleksji z doświadczeń pracy kustosza w muzeum etnograficznym

Ilona Sawicka, 50 lat tworzenia kolekcji rzeźb Romana Śledzia w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

Anna Spólna, „Opętani literaturą”. O społecznym i kulturotwórczym potencjale festiwalu literackiego współorganizowanego przez Muzeum Witolda Gombrowicza

Kinga Stabrawa-Powęska, Rzeźbiarstwo solne jako przykład dziedzictwa górniczego Wieliczki

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE MUZEOLOGII I MUZEALNICTWA W INSTYTUTACH ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

Hubert Czachowski, The Museum in Ethnography: Teaching Museology Within Anthropology and Ethnology

Anna Weronika Brzezińska, From Museology to the Anthropology of Things. Training Personnel for Cultural Institutions in the Poznań Ethnological Centre

Stanisława Trebunia-Staszel, Between Museum Theory and Practice: Museological Education Illustrated by the Ethnology Curriculum at the Jagiellonian University

Katarzyna Waszczyńska, The Presence and Absence of Museology Themes in the Educational Process of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology at the University of Warsaw

Wojciech Olszewski, Toruń University Ethnology in Relation to Museology Education

Damian Kasprzyk, Teaching Museology, Understanding the Museum. On the Increased Need for Dialogue, Listening, and Observation (Voice From Łódź)

MUZEUM REAGUJĄCE

Olena Kozakewycz, Muzea i sztuka w czasie wojny – nowe symbole, znaczenia, wyzwania. Doświadczenie Ukrainy

Halyna Kutaszczuk, Muzea w miejscowości Werchowyna, jako przykład zachowania historii, tradycji i etnografii

Zofia Ozaist-Zgodzińska, Muzea w pandemii: jak wyzwanie #between_art_and_quarantine wpłynęło na funkcjonowanie sztuki dawnej w nowych mediach i w mediach społecznościowych

Anna Smolińska, Wiktor Jan Brzeziński i jego rzeźba jako przykład nowej płaszczyzny sztuki nieprofesjonalnej

RECENZJE I SPRAWOZDANIA