Numer 9/2022

Przedstawiamy państwu dziewiąty numer czasopisma ZWAM. Wszystkie artykuły zamieszczone są jako pliki PDF.

Cały numer 9/2022 do pobrania (41MB)

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Katarzyna Barańska, Słowo od Redakcji

ARTYKUŁY

Zofia Ozaist-Zgodzińska, Czekając na muzeum: społeczna aktywność w poszukiwaniu pamięci zbiorowej na krakowskim Prądniku jako inspiracja dla działań partycypacyjnych

Olga Kosińska, Randkując z dinozaurem — niestandardowe inicjatywy muzeów w mediach społecznościowych

Jan Święch, Od niechęci do akceptacji. Instytucje kultury jako motor zmian mentalnych społeczności lokalnych — przypadek Kłóbki

Monika Januszek-Surdacka, Specyfika i miejsce eksponatów „prywatnych” w procesie narracyjnym — na przykładzie doświadczeń Domu Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym

Agnieszka Domańska, Przemiany koncepcji wystawienniczych (na przykładzie Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku)

Agata Barczyńska, Konserwacja XIX-wiecznych muzealiów pochodzących z Syberii ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Barbara Sikoń, Kamil Wolanin, Badania historyczno-stylistyczne w postępowaniach karnych w sprawach o podrabianie lub przerabianie zabytków w celu użycia ich w obrocie zabytkami

Andrzej Bruno Kutiak, Książki wzorców i poradniki architektoniczne, czyli zabytki i zabytkowa przestrzeń jako wzorce w planowaniu przestrzennym

Katarzyna Najmrocka, Opowieść z Wielkiego Placu jako niematerialne dziedzictwo Marrakeszu

MUZEALNICTWA WSZYSTKICH KRAJÓW… BIAŁORUŚ

Katarzyna Waszczyńska, Terra incognita?

Dzmitry Monich, „Pozwolenie na zniszczenie”. Losy kolekcji Wileńskiego Muzeum Białoruskiego im. Iwana Łuckiewicza w muzeach Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Alla Stashkevich, Muzea Białorusi w zmieniającym się świecie. Poszukiwanie tożsamości

Irina Lupashko, Główne kierunki działalności kulturalno-edukacyjnej współczesnych muzeów białoruskich

Olga Łobaczewska, Muzealna historia słomianych carskich wrót z Polesia (Białoruś)

Yauhen Malikau, Wietkowskie Muzeum Staroobrzędowców i Tradycji Białoruskich im. Fiodora Szklarowa (Wietka, obwód homelski, Białoruś)

Ihar Melnikau, Historia versus polityka. Projekty muzealno-wystawiennicze jako sposób zachowania białorusko-polskiego wieku — refleksje historyka i autora

Tatsiana Marmysh , Białoruska twórczość ludowa o tematyce protestacyjnej 2020-2021 jako obiekt zainteresowania muzeów

MUZEUM REAGUJĄCE

Alicja Woźniak, W dialogu. Ukraińskie tradycje przy polskim stole. В діалозі. Українські традиції за польським столом

Justyna Matwijewicz, Moc Ukrainy. Noc Muzeów 2022 w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Łukasz Ciemiński, Watra baśni sędziwej. Huculska sztuka ludowa ze zbiorów Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Anna Drozd, Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy

RECENZJE I SPRAWOZDANIA