Redakcja

Redakcja:

 • Katarzyna Barańska – redaktor naczelny
 • Damian Kasprzyk – sekretarz redakcji
 • Katarzyna Maniak — sekretarz redakcji
 • Maria Woźniak — redaktor językowy (język polski)
 • Beata Panek – redaktor językowy (język angielski)
 • Jan Barański – redaktor techniczny
 • Hubert Czachowski
 • Anna Nadolska-Styczyńska
 • Małgorzata Oleszkiewicz
 • Katarzyna Waszczyńska
 • Maria Wrońska-Friend

Rada Redakcyjna:

 • prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński) — Przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Michał Buchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Roman Chmełyk (Muzeum Historyczne we Lwowie)
 • prof. Amareswar Galla (International Institute for the Inclusive Museum – Kopenhaga)
 • prof. Barbara Glowczewski (Centre National de la Recherche Scientifique – Paryż)
 • dr Dalibor Mikulík (Ľubovnianskie múzeum – hrad v Starej Ľubovni)
 • prof. dr hab. Lech Mróz (prof. emeritus Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jerzy Skrabania SVD (Kölner Hochschule für Katholische Theologie)