Numer 6/2019

Przedstawiamy państwu szósty numer czasopisma ZWAM. Wszystkie artykuły zamieszczone są jako pliki PDF.

Cały numer 6/2019 do pobrania (1MB)

 

Strona tytułowa

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Arkadiusz Jełowicki, Prezentacja badań niematerialnego dziedzictwa kulturowego
w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie

Katarzyna Kuzko-Zwierz, Muzeum Warszawskiej Pragi –o założeniach programowych
i ich realizacji

Paweł Marek Pogodziński, Wystawa Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia
z perspektywy czasu

DO (SZCZEGÓLNEJ) DYSKUSJI

Elżbieta Nieroba, Zaangażowanie muzeum w proces komunikowania o zmianie klimatu

Daniel Kunecki, O potrzebie parametryzacji muzeów

Marta Szaszkiewicz, Nowoczesne, czyli jakie? Refleksje nad nową formą muzeów
etnograficznych

RECENZJE I SPRAWOZDANIA