Recenzenci

Nr 1/2014

prof. dr hab. Michał Buchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Stanisław Waltoś (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

dr Olga Kwiatkowska (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)

dr Przemysław Owczarek (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

Nr 2/2015

prof. dr hab. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Uniwersytet Łódzki)

mgr Aleksandra Janus (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Robert Piotrowski (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu)

Nr 3/2016

prof. dr hab. Wojciech J. Burszta (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

dr Krystyna Piątkowska (Uniwersytet Łódzki)

dr Tomasz Siemiński (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)

dr Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)

mgr Małgorzata Oleszkiewicz (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)

Nr 4/2017

prof. dr hab. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Grażyna E. Karpińska (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Noemi Modnicka (Agencja Qualio. Badania i działania społeczne S.C.)

ks. dr hab. Jacek Pawlik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr hab. Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krzysztof. P. Woźniak (Uniwersytet Łódzki)

dr Barbara Chlebowska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Justyna Górska-Streicher (Muzeum Wsi Radomskiej)

dr Ewa Jagiełło (Agencja Qualio. Badania i działania społeczne S.C.)

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Uniwersytet Łódzki)

mgr Joanna Kurbiel (Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

Nr 5/2018

prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Benedyktowicz (Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk –
Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. Inga Kuźma (Uniwersytet Łódzki)

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Lech (Uniwersytet Łódzki)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Olechnicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)dr Tarzycjusz Buliński (Uniwersytet Gdański)

dr Marek Grabski (Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)

dr Monika Kujawska (Uniwersytet Łódzki)

dr Agnieszka Przybyła-Dumin (Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

dr Stanisława Trebunia-Staszel (Uniwersytet Jagielloński)

Nr 6/2019

prof. zw. dr hab. Jarosław Różański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz (Poznań)

prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Radosław Janiak (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Paweł Krzyworzeka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

dr hab. Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

dr Joanna Borucka-Piech (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Jarosław Eichstaedt (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Muzeum Ziemi
Wieluńskiej)

dr Andrzej Kansy (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

dr Olgierd Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki)

dr Elżbieta Nieroba (Uniwersytet Opolski)

dr Alicja Piotrowska (Uniwersytet Łódzki)

dr Justyna Słomska-Nowak (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu)

dr Mariola Tymochowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Katarzyna Waszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Nr 7/2020

Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)

Nora Baráthová (Spiskie Towarzystwo Historyczne)

Jan Dolák (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)

Jarosław Dumanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Grabski (Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek
Lipowiec)

Alison Hilton (Uniwersytet Georgetown)

Monika Jadzińska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Eleonora Jedlińska (Uniwersytet Łódzki)

Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki)

Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki)

Inga Kuźma (Uniwersytet Łódzki)

Sebastian Latocha (Uniwersytet Łódzki)

Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)

Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Uniwersytet Łódzki)

Jacek Jan Pawlik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Krystyna Piątkowska (Uniwersytet Łódzki)

Maciej Prarat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski)

Marta Songin-Mokrzan (Uniwersytet Łódzki)

Vladimír Julián Ševc (Muzeum w Keżmarku)

Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)

Nr 8/2021

Elżbieta Berendt (Muzeum Etnograficzne. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

Józef Borzyszkowski (Instytut Kaszubski w Gdańsku)

Magdalena Dolińska (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)

Anna Engelking (Polska Akademia Nauk)

Dorota Folga-Januszewska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Artur Gaweł (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej)

Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki)

Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki)

Ewa Klekot (Uniwersytet SWPS)

Waldemar Kuligowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Barbara Major (Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie)

Michał Myśliński (Polska Akademia Nauk)

Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)

Małgorzata Praczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ewa Prądzyńska (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

Agnieszka Przybyła-Dunin (Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie)

Aleksandra Rzepkowska (Uniwersytet Łódzki)

Judith Schühle (Museum Europäischer Kulturen – Staatliche Museen zu Berlin)

Tomasz Siemiński (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Instytut Kaszubski w Gdansku)

Anna Sieradzka (Uniwersytet Warszawski)

Nr 9/2022

Jarosław Adamowicz (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz (Uniwersytet Gdański)

Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski)

Krystian Darmach (Uniwersytet Łódzki)

Ewa Drygalska (Muzeum Emigracji w Gdyni, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie)

Anna Frąckowicz (Politechnika Bydgoska)

Helena Głogowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Mirosław Jankowiak (Akademia Nauk Republiki Czeskiej)

Rafał Kleśta-Nawrocki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Magdalena Kwiecińska (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)

Beata Lisowska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Barbara Major (Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie)

Beata Nessel-Łukasik (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Bartłomiej Oleszek (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüferowej w Toruniu)

Aleksandra Paprot-Wielopolska (Uniwersytet Gdański)

Oleh Razyhrayev (Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina)

Justyna Słomska-Nowak (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüferowej w Toruniu)

Katarzyna Smyk (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Krzysztof Snarski (Muzeum Okręgowe w Suwałkach)

Aldona Tołysz (badaczka niezależna)

Tacciana Wałodzina (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)

Jerzy Sławomir Wasilewski (Uniwersytet Warszawski)

Magdalena Ziółkowska-Mówka (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüferowej w Toruniu)

Nr 10/2023

Tadeusz Baraniuk (Uniwersytet Warszawski)

Marta Derejczyk (Muzeum Etnograficzne. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

Grzegorz Graff (Muzeum Etnograficzne im Seweryna Udzieli w Krakowie)

Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe)

Dagmara Jaszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Arkadiusz Jełowicki (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)

Dorota Jędruch (Uniwersytet Jagielloński)

Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki)

Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki)

Monika Kujawska (Uniwersytet Łódzki)

Joanna Kurbiel (Muzeum Etnograficzne. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

Anna Kurpiel (Uniwersytet Wrocławski)

Inga Kuźma (Uniwersytet Łódzki)

Sebastian Latocha (Uniwersytet Łódzki)

Beata Piecha-van Schagen (Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie)

Alicja Piotrowska (Uniwersytet Łódzki)

Magdalena Sacha (Uniwersytet Gdański)

Anna Smolińska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

Maria Zachorowska (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie)

Andrzej Zaporowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)