Recenzenci

Nr 1/2014

prof. dr hab. Michał Buchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Stanisław Waltoś (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

dr Olga Kwiatkowska (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)

dr Przemysław Owczarek (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

 

Nr 2/2015

prof. dr hab. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Uniwersytet Łódzki)

mgr Aleksandra Janus (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Robert Piotrowski (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu)

 

Nr 3/2016

prof. dr hab. Wojciech J. Burszta (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

dr Krystyna Piątkowska (Uniwersytet Łódzki)

dr Tomasz Siemiński (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)

dr Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)

mgr Małgorzata Oleszkiewicz (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)

 

Nr 4/2017

prof. dr hab. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Grażyna E. Karpińska (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Noemi Modnicka (Agencja Qualio. Badania i działania społeczne S.C.)

ks. dr hab. Jacek Pawlik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr hab. Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krzysztof. P. Woźniak (Uniwersytet Łódzki)

dr Barbara Chlebowska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Justyna Górska-Streicher (Muzeum Wsi Radomskiej)

dr Ewa Jagiełło (Agencja Qualio. Badania i działania społeczne S.C.)

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Uniwersytet Łódzki)

mgr Joanna Kurbiel (Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

Nr 5/2018

prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Benedyktowicz (Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk –
Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. Inga Kuźma (Uniwersytet Łódzki)

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Lech (Uniwersytet Łódzki)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Olechnicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)dr Tarzycjusz Buliński (Uniwersytet Gdański)

dr Marek Grabski (Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)

dr Monika Kujawska (Uniwersytet Łódzki)

dr Agnieszka Przybyła-Dumin (Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

dr Stanisława Trebunia-Staszel (Uniwersytet Jagielloński)

Nr 6/2019

prof. zw. dr hab. Jarosław Różański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz (Poznań)

prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Radosław Janiak (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Paweł Krzyworzeka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

dr hab. Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

dr Joanna Borucka-Piech (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Jarosław Eichstaedt (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Muzeum Ziemi
Wieluńskiej)

dr Andrzej Kansy (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

dr Olgierd Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki)

dr Elżbieta Nieroba (Uniwersytet Opolski)

dr Alicja Piotrowska (Uniwersytet Łódzki)

dr Justyna Słomska-Nowak (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu)

dr Mariola Tymochowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Katarzyna Waszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Nr 7/2020

Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)

Nora Baráthová (Spiskie Towarzystwo Historyczne)

Jan Dolák (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)

Jarosław Dumanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Grabski (Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek
Lipowiec)

Alison Hilton (Uniwersytet Georgetown)

Monika Jadzińska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Eleonora Jedlińska (Uniwersytet Łódzki)

Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki)

Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki)

Inga Kuźma (Uniwersytet Łódzki)

Sebastian Latocha (Uniwersytet Łódzki)

Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)

Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Uniwersytet Łódzki)

Jacek Jan Pawlik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Krystyna Piątkowska (Uniwersytet Łódzki)

Maciej Prarat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski)

Marta Songin-Mokrzan (Uniwersytet Łódzki)

Vladimír Julián Ševc (Muzeum w Keżmarku)

Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)