Linki

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze:

www.ptl.info.pl

 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

http://nimoz.pl/

 

„Muzealnictwo”

http://muzealnictworocznik.com/