Numer 8/2021

Przedstawiamy państwu ósmy numer czasopisma ZWAM. Wszystkie artykuły zamieszczone są jako pliki PDF.

Cały numer 8/2021 do pobrania (11MB)

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Katarzyna Barańska, Słowo od Redakcji

ARTYKUŁY

Sylwia Szarejko, Nowoczesność, multimedialność, interaktywność jako istotne elementy współczesnego muzealnictwa. Z prac nad powstawaniem Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Michał Hinc, O narracji historii Kaszubów na wystawie stałej w Książnicy profesora Gerarda Labudy w Wejherowie

Katarzyna Maniak, Anna Kurpiel, Przysposobienie i absorpcja. Strategie wobec niemieckiego dziedzictwa w szczecińskich i wrocławskich muzeach

Anna Lebet-Minakowska, Z historii kolekcjonerstwa. Etyczne aspekty pozyskiwania zbiorów do Muzeum Książąt Czartoryskich w wieku XVIII

Magdalena Kwiecińska, Kolekcja etnograficzna Muzeum Tatrzańskiego. Działalność Juliusza Zborowskiego w latach 1945–1949

Anna Kulpa, Zapomniany przedmiot — zarys problematyki badań nad zabytkowymi dewizkami

Agata Franaszek, Zarządzanie kolekcją muzealną na przykładzie projektu artystycznego Słony chleb w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Magdalena Zych, Jacek Kukuczka, Grażyna Kubica-Heller, Andrzej Dybczak, Cztery spojrzenia na badawczy projekt muzealny na temat kolekcji syberyjskiej Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Magdalena Zych, Jacek Kukuczka, Grażyna Kubica-Heller, Andrzej Dybczak, Four Perspectives. The Story about the Research Project on the Siberian Collection of the Ethnographic Museum in Kraków

Dorota Majkowska-Szajer, „Kogo stać?” — wystawa niestała w Muzeum Etnograficznym w Krakowie

Brigitte Heck, Sonja Thiel, Collecting Corona (Corona Sammeln)

MUZEUM REAGUJĄCE

Anna Cieplińska-Jaglarz, Tymczasowo Zamknięte. Nowy czas na edukację muzealną

Aleksandra Janus, Kultura dla klimatu. Nowa rola instytucji muzealnych w dobie kryzysu klimatycznego

Michał Pałasz, Joanna Tabaka, Ekowerwa w kulturze. Zrównoważony rozwój a zarządzanie kulturą i rozwój kadr kultury w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego

Elżbieta Nieroba, Język ma znaczenie. Ramowanie komunikatu w narracji muzealnej

Katarzyna Barańska, „O powrót muzealnych kapci” — czyli wskazanie wybranych możliwości zmian w środowisku naturalnym i otoczeniu kulturowym

Katarzyna Barańska, „For the return of museum slippers”, i.e. an indication of selected possibilities for museums to respond to trends in changes in the natural and cultural environment

RECENZJE I SPRAWOZDANIA