Kontakt

Adres Redakcji:

„Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, pok. 229

ul. Lindleya 3/5

90-131 Łódź

tel. 42 635 61 59

zwam@ptl.info.pl