Numer 7/2020

Przedstawiamy państwu siódmy numer czasopisma ZWAM. Wszystkie artykuły zamieszczone są jako pliki PDF.

Cały numer 7/2020 do pobrania (24MB)

 

Strona tytułowa

 

SPIS TREŚCI

Katarzyna Barańska, Słowo od Redakcji

Joanna Koźmińska, Muzealne fascynacje Zofii Sokolewicz

ARTYKUŁY

Anna Nadolska-Styczyńska, Nie tylko wystawa. Rzecz o muzealnych formach upowszechniania wiedzy etnologicznej oraz o historii pewnego projektu

Piotr Czepas, Stan i potrzeby badań nad tradycyjnym budownictwem chłopskim w muzeach (na przykładzie łódzkiego ośrodka etnograficznego i wybranych placówek z terenu Polski środkowej)

Dalibor Mikulik, Castle Versus Ethnography. Creation of Museum Expositions in Ľubovňa Museum – the Castle

Monika Pavelčíková, Museum of Folk Architecture / Open-air Museum next to the Ľubovňa Castle

Barbara Major, Co czyni wystawa? Praktyki artystyczne kreujące „trzecią sferę”, czyli wystawianie naturykultury w galeriach sztuki

Iskren Velikov, Artifacts on Display: Museum Narrative for the Bulgarian National Revival Period

Maria Wrońska-Friend, Wielokulturowość w wystawach północnego Queensland, Australia

Erika Cintulová, Museum in Kežmarok – its past and present

Adam Białkowski, Sebastian Latocha, Muzeum w suszarni bielizny. O Izbie Pamięci Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi

Artur Trapszyc, Między akademią a życiem: wiedza naukowa i potoczna w perspektywie doświadczenia osobistego i zawodowego etnografa

Marcin Zdanowski, (Nowe) trendy w muzealnictwie – spojrzenie subiektywne

MUZEUM REAGUJĄCE

Olga Kosińska, Muzeum w domu – działania w trakcie pandemii

Agnieszka Marczak, Nasze życie w czasach zarazy. Kilka słów o projekcie

Agnieszka Wiciak, Polskie muzeum LGBTQIA

Maria Wrońska-Friend, Społeczność LGBTQIA w muzeach australijskich: wskazówki programowe

RECENZJE I SPRAWOZDANIA