Do i od Redakcji

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w 2012 roku w ramach wydawnictw Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego powołane zostało nowe czasopismo:

„Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” (ZWAM) z siedzibą w Łodzi.

Pragniemy, aby nasze wydawnictwo (rocznik) stało się forum wymiany myśli naukowej w obszarze: antropologia kulturowa/muzeologia.

Mamy nadzieję inicjowania i prowadzenia dyskusji dotyczącej współczesnego muzealnictwa etnograficznego oraz miejsca, jakie w muzeach może znaleźć antropologia. Czasopismo stanie się także miejscem refleksji antropologicznej nad muzeum jako zjawiskiem kultury. Widzimy także dużą potrzebę podkreślania roli, jaką muzea etnograficzne mogą pełnić w upowszechnianiu wiedzy antropologicznej, ucząc poszanowania dla tradycji, a jednocześnie otwartości na zmianę i odmienność kulturową. Zależy nam również bardzo na odrodzeniu krytyki muzealnej, która ostatnimi laty prawie zupełnie zniknęła z rynku wydawniczego.

Muzeum jest instytucją z założenia szanującą tradycję i historię oraz chętnie odwołującą się do dziedzictwa w rozmaitych jego przejawach. W związku z tym proponujemy nazwę, która nawiązując do historii dyscypliny wskazuje zakres oraz naukowy charakter nowego wydawnictwa.

Czasopismo ukazuje się tylko w wersji internetowej.

Zachęcamy do współpracy, czekamy na propozycje artykułów, recenzji, informacji naukowych i polemik.

Z wyrazami szacunku

Redakcja

Dodaj komentarz