Numer 4/2017

Przedstawiamy państwu czwarty numer czasopisma ZWAM. Wszystkie artykuły zamieszczone są jako pliki PDF.

Cały numer 4/2017 do pobrania (10MB)

 

Strona tytułowa

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

EUROPEJSKOŚĆ W MUZEUM. MUZEUM W EUROPEJSKOŚCI.
PANEL KONFERENCJI:
JAKA REFLEKSJA O KULTURZE JEST DZISIAJ POTRZEBNA EUROPIE?
WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY (Wrocław, 22-23 IX 2016)

ROZMOWA

Michał Kępski, Michał Woźniak, Jan Maćkowiak, Arkadiusz Jełowicki, Połączyć sztukę i technikę. Rozmowa o dziedzictwie sztuki inżynieryjnej

RECENZJE I SPRAWOZDANIA