Numer 2/2015

Przedstawiamy państwu drugi numer czasopisma ZWAM. Wszystkie artykuły zamieszczone są jako pliki PDF.

Cały numer 2/2015 do pobrania w formacie PDF (23,9MB)

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od redakcji

ARTYKUŁY

Renata Tańczuk, Kolekcjonowanie jako doświadczenie haptyczne

Małgorzata Jaszczołt, Dobrostan muzeów prywatnych. Refleksje okołomuzealne

Maria Wrońska-Friend, Przedmiot szczególnej troski: obiekty sacrum w muzeum

MATERIAŁY Z DYSKUSJI PANELOWEJ NA PIERWSZYM KONGRESIE ANTROPOLOGICZNYM ZORGANIZOWANYM PRZEZ POLSKI INSTYTUT ANTROPOLOGII (WARSZAWA 23-25 X 2013)

Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska, Wprowadzenie: Antropolog w pracy muzealnej – ratownik, animator czy badacz?

Magdalena Sacha, Muzea wobec utraty. Strategie (re-)konstrukcji dziedzictwa utraconych ojczyzn na przykładzie muzeów w Polsce i w Niemczech

Katarzyna Maniak, Present perfect continuous – przeszłość i teraźniejszość w budowaniu kolekcji muzealnej

Anna Weronika Brzezińska, O relacji muzealnik – twórca ludowy i korzyściach z niej płynącej

Katarzyna Barańska, „Boh trojcu lubit” czyli antropolog w muzeum

Summary

SACRUM W MUZEUM – PO SPOTKANIU W PIENIĘŻNIE…

Anna Nadolska-Styczyńska, Wprowadzenie: „Sacrum w Muzeum”. Dyskusja o naruszaniu sfery świętości

Katarzyna Barańska, „Sacrum w muzeum”, notatki do dyskusji w czasie seminarium w Pieniężnie, czerwiec 2014

Jacek Jan Pawlik, Sacrum w muzeum?

Ewa Prądzyńska, Sacrum w Muzeum – głos w dyskusji

Alicja Mironiuk-Nikolska, Ludowa sztuka o charakterze sakralnym w muzeach etnograficznych

Krystyna Stawecka, Ikony z przemytu a kolekcja muzealna – etyczne i prawne problemy związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem i udostępnianiem takich obiektów na przykładzie zbioru Muzeum Ikon w Supraślu – głos w dyskusji

Anna Nadolska-Styczyńska, Sacrum w muzeum. Refleksje muzealnika

Summary

WOKÓŁ JEDNEJ WYSTAWY:

Erica Lehrer, Niepokojące pamiątki: kurator i muzeum w strefie konfliktów kulturowych (tłum. Ewa Klekot)

Jacek Waltoś, Zastępcza obecność

Magdalena Zych, Pytania pomocnicze

Ewa Klekot, Żyd na szczęście

Summary

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

O prawie do młodości, wolności i kontestacji. Wystawa czasowa Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love i PRL, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej Prüfferowej w Toruniu (Damian Kasprzyk)

Protokół z zebrania Sekcji Muzeologicznej przy ZG PTL, Lublin, 20 września 2014 r. (Małgorzata Oleszkiewicz)

Noty o autorach