Redakcja

Redakcja:

 • Katarzyna Barańska – redaktor naczelny
 • Damian Kasprzyk – sekretarz redakcji
 • Marcin Lutomierski – redaktor językowy (język polski)
 • Beata Panek – redaktor językowy (język angielski)
 • Jan Barański – radaktor techniczny
 • Hubert Czachowski
 • Ewa Klekot
 • Anna Nadolska-Styczyńska

Rada Redakcyjna:

 • prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (prof. emeritus Uniwersytet Warszawski) – Przewodnicząca Rady
 • prof. dr hab. Michał Buchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Roman Chmełyk (Muzeum Historyczne we Lwowie)
 • prof. Amareswar Galla (International Institute for the Inclusive Museum – Kopenhaga)
 • prof. Barbara Glowczewski (Centre National de la Recherche Scientifique – Paryż)
 • prof. dr hab. Lech Mróz (prof. emeritus Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. Maria Wrońska-Friend (James Cook University – Townsville)